Hans G Bergstrom Consulting genomför professionella uppdrag inom projekledning för små och stora företag | föreningar.

Hans G Bergstrom Consulting
   Projektledning!

Projektledning med projektmetoden PROPS

HGB Consulting är ett konsultföretag med inriktning på projektledning där PROPS används som projektmetod i uppdrag för att säkerställa kvalité utifrån kundens behov.

Vad är det som gör PROPS till en så effektivt metod?

  • Först och främst utgår man i PROPS från hela organisationen och dess projektportfölj, inte bara det enskilda projektet. Varje projekt måste bygga på en affärsbedömning.
  • PROPS ser projektarbetet från två perspektiv och två modeller
  • PROPS kan användas i alla sorters projekt genom att man diskuterar vad som ska göras istället för hur. Den kan också specialanpassas för olika verksamheter.
  • Projektens roller och funktioner är genomtänkta och tydliga.
  • När PROPS används får ni en gemensam projektkultur med starkt affärsfokus.

Hans G Bergstrom Consulting

erbjuder projektledning

där projektplan och projektmetoder skapar

kvalitet och effektivitet

som grund för ett lyckat projekt. Målgruppen är små till medelstora företag som behöver professionell hjälp i sitt förändringsarbete inom IT och verksamhetsförändringar.

projektledning Kontakta HGB Consulting